O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené
Private: /min
My credit:
:
Priemer:4.0 (162)
Ráda si hraji:)
:D
Hezké hraní:)
:)
4
169
85
Modré
Hnedé
Bisexuálna
Nie
Áno
Nie
Áno
0 rokov, 0 mesiacov, 3 dní