O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené

Reklamačný poriadok a postup pri odstraňovaní obsahu

Dôležité: Pri nahlasovaní chyby vždy skontrolujte správnosť a funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú ste zadali. V prípade nesprávnej alebo nefunkčnej e-mailovej adresy vás nebudeme môcť kontaktovať

 • e-mailom: info@sexchat.sk (odpoveď Vám posieláme najneskôr do 48 hodín)
 • pomocou kontaktného formulára (odpoveď Vám posieláme najneskôr do 48 hodín)
 • písomne, zaslaním na adresu:
  • LiveNet, s.r.o.
  • Náprotivná ulica 353/27
  • 930 12 Ohrady, Slovenská republika
   (odpoveď Vám posieláme najneskôr do 7 dní od doručenia sťažnosti, reklamácie alebo iného podnetu)

Ak máte pocit, že vaša identita bola zneužitá, niekto používa vaše fotografie a vydáva sa za vás, alebo na našich stránkach sa zobrazuje iný, protiprávny obsah, okamžite nás kontaktujte na jednej z možností uvedených v bode I.

Ak nahlásite obsah porušujúci právne predpisy, budeme potrebovať:

 • Prístup k obsahu porušujúcemu právne predpisy (URL, napr.: https://sexchat.sk/contact, najjednoduchšie je skopírovať z panela prehliadača)
 • opísať spôsob porušenia (napr. obsah porušujúci pravidlá stránky, používanie obsahu chráneného autorskými právami, zneužitie osobných údajov atď.)
 • čas zistenia obsahu porušujúceho právne predpisy;
 • našej práci vo veľkom pomôžete zaslaním aktuálnej podoby obrazovky počítača

V prípade oznámenia

 • obsah bude dočasne odstránený z webovej stránky, kým vyriešime problém;
 • kontaktujeme poskytovateľa (modela/modelku) a požiadame ju/ho o predloženie potrebných certifikátov a licencií za účelom preukázania autorského práva k poskytovanému obsahu.
 • Ak poskytovateľ obsahu (model/modelka) nevie preukázať vlastníctvo k obsahu alebo licenciu, resp. potvrdenie, obsah bude natrvalo odstránený.

Počas tejto doby budeme v kontakte s poskytovateľom obsahu (modelom/modelkou) aj ohlasovateľom, aby sme informovali obe strany o spôsobe riešenia veci.

Ak bol váš účet pozastavený, kontaktujte nás na jednej z možností uvedených v bode I. O pozastavenom účte sa môžete informovať iba prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri registrácii. Tretím stranám nezverejňujeme žiadne informácie o vašom účte, preto je dôležité používať e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Potrebujeme nasledovné informácie:

 • zablokované používateľské meno
 • e-mailovú adresu použitú pri registrácii
 • čas zablokovania účtu

Obnovenie pozastaveného účtu je možné iba po individuálnom posúdení.

Existujú rôzne spôsoby, ako dobiť kredit, preto je dôležité nás informovať na jednej z možností uvedených v bode I. o všetkých podrobnostiach dobitia kreditu. V prípade akýchkoľvek nedostatkov môžeme kredit dobiť manuálne, čiže určite neprídete o svoje peniaze.

1. Ak ste si zvolili bankový prevod, potrebujeme nasledovné informácie:

 • číslo účtu, na ktorý ste sumu previedli
 • číslo vášho účtu
 • správu pre prijímateľa, resp. variabilný symbol
 • dátum prevodu
 • sumu prevedených finančných prostriedkov.

Najrýchlejší spôsob, ako podať sťažnosť, je urobiť snímku z obrazovky so všetkými dôležitými údajmi, aby sme mohli identifikovať sumu, ktorú ste previedli na bankový účet. Po identifikovaní transakcie na webovej stránke banky bude váš kredit manuálne dobitý.

2. Ak ste pri dobití kreditu použili kreditnú kartu,

potrebujeme nasledovné informácie:

 • ktorú platobnú bránu ste použili pri platbe
 • e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli poskytovateľovi platobných služieb
 • čas transakcie

Ak vám z platobnej brány bola doručená e-mailová správa o úspešnej transakcii, prepošlite nám e-mail, aby sme mohli transakciu identifikovať čo najrýchlejšie a najpresnejšie.

3. Ak ste si kredit zakúpili cez SMS

kontaktujte nás na jednej z možností uvedených v bode I. a pošlite nám:

 • vaše telefónne číslo
 • čas odoslania SMS

na základe ktorého môžeme skontrolovať, či bolo dobitie cez SMS úspešné alebo nie.

Je dôležité, aby ste vedeli, že s modelom/modelkou sa musíte vopred dohodnúť v bezplatnom chate o tom, čo chcete vidieť v platenom súkromnom predstavení.

Ak vám model/modelka neposkytne show s vopred dohodnutým obsahom, a nie ste spokojní s prijatou službou, kontaktujte nás na jednej z možností uvedených v bode I.

K tomu budeme potrebovať nasledovné informácie:

 • užívateľské meno modela/modelky
 • Vaše užívateľské meno
 • presný opis dohody
 • dátum súkromnej show.

Do 24 hodín od podania skontrolujeme archív, aby sme zistili, či:

 • či dohoda bola skutočne uzatvorená, a či bola bilatelárna
 • či dohoda neporušila pravidlá stránky
 • či model/modelka skutočne porušil/la dohodu.

Ak sú tieto podmienky splnené a model/modelka vám neposkytol/la vopred dohodnutú show, vrátime vám kredit, ktorý ste na túto show minuli.

Kliknite sem pre viac informácií

V prípade akýchkoľvek iných chýb a nedostatkov kontaktujte nás na jednej z možností uvedených v bode I.

Budeme potrebovať nasledovné informácie:

 • kde sa chyba vyskytuje (URL, napr.: https://sexchat.sk/contact, najjednoduchšie skopírovať z prehliadača)
 • čo najpresnejší popis chyby
 • čas zistenia chyby
 • snímka z obrazovky (skopírovanie aktuálnej podoby monitora počítača)
 • v prípade registrovaného používateľa užívateľské meno alebo e-mailovú adresu použitú pri registrácii

Hore ↑