O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené
Private: /min
My credit:
:
Priemer:4.0 (139)
Nights
I love charming men with manners
I get turned on very fast by roleplaying games and by people who know what they want
Nothing. It is very hard to turn me off, because I love people and I am a very easy going girl.
3
168
45
Sivé
Plavé
Bisexuálna
Áno
Áno
Áno
Áno
0 rokov, 0 mesiacov, 2 dní
Veľkosť
Jazyk
Pohlavie
Verejný chat: 3, filtru vyhovuje: 3
AdaDavis
1.30 kredit/min
RachelMoon
0.90 kredit/min
BettyClapton
1.50 kredit/min
Súkromný chat: 9, filtru vyhovuje: 9