O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené

Informačné systémy prevádzkovateľa - prehľad

Označenie informačného systémuSpôsob spracovania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDotknuté osobyZoznam osobných údajovZoznam spracovateľských operáciíPríjemca
IS Účtovníctvočiastočne automatizovanýplnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona no dani z príjmov)registrovaný model, registrovaný návštevníkmeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciadaňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
IS Personalistika a mzdyčiastočne automatizovanýplnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa Zákonníka práce) plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany (čl. 9 ods. 2/ písm. b/ nariadenia)zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancovmeno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého príp. prechodného pobytu, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita)získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciaSociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce
IS Zoznam spoločníkovautomatizovanýsplnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia), najmä podľa Obchodného zákonníkaspoločnícimeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytuzískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciainý spoločník, registrový súd
IS Správa registratúryčiastočne automatizovanýplnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa zákona o archívoch a registratúrach)registrovaný model, registrovaný návštevník, registrovaný používateľ, zmluvní partneri, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancovmeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita), adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPHuchovávanie, obmedzenie, likvidáciaštátny archív
IS Zmluvyčiastočne automatizovanýplnenie zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia)zmluvní partnerimeno, priezvisko, titul, adresa trvalého/prechodného pobytu IČO, DIČ, IČ DPH, adresa miesta podnikania, kontaktné údajezískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciasúd, exekútor, notár, advokát
IS Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi 1čiastočne automatizovanýplnenie zákonnej povinnosti ( čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia ), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia), verejný záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. e/ nariadenia), obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia)registrovaný model, registrovaný návštevník, registrovaný používateľmeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, fotografiazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciapolícia
IS Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumučiastočne automatizovanýverejný záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. e/ a čl. 89 nariadenia)registrovaný model, registrovaný návštevník, zamestnanci,rodinní príslušníci zamestnancovmeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita), adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, fotografiausporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, preskupovanie, poskytovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciaŠtatistický úrad, štátne archívy
IS Reklamáciečiastočne automatizovanýplnenie zákonnej povinnosti( čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia ), preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia)registrovaný model, registrovaný návštevník, zmluvní partnerimeno, priezvisko, titul, adresa trvalého resp. prechodného pobytu, kontaktné údaje, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPHzískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciasúdy, Slovenská obchodná inšpekcia
IS zvraceny.czautomatizovanýsúhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia)registrovaný používateľemailová adresa, IP - adresa, meno, priezvisko, fotografiazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácianikto
IS freesex.czautomatizovanýsúhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia)registrovaný používateľemailová adresa, IP - adresa, meno, priezvisko, fotografiazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácianikto
IS freesex.skautomatizovanýsúhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia)registrovaný používateľemailová adresa, IP - adresa, meno, priezvisko, fotografiazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácianikto
IS Registrovaní modeliautomatizovanýplnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia)registrovaní modelimeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, číslo občianskeho preukazu, štátna príslušnosťzískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácianikto
IS Registrovaní návštevníciautomatizovanýplnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia)registrovaní návštevnícinickname, emailová adresa, telefonický kontakt, IP-adresa, bankové spojenie a číslo účtuzískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciasprostredkovateľ
IS Právne sporyčiastočne automatizovanýoprávnený záujem prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia), preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia)registrovaní modeli, registrovaní návštevníci, zmluvní partnerimeno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého resp. prechodného pobytu, kontaktné údaje, IČO, DIČ, miesto podnikaniazískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciasúdy, exekútori, polícia, advokáti, notári
IS Denný bonus pre registrovaných modelovautomatizovanýplnenie zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia)registrovaní modelimeno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, číslo občianskeho preukazu, štátna príslušnosťzískavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácianikto
1

Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

  • Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
  • Vnútorné administratívne činnosti súvisiace s alebo podporujúce poskytovanie služieb;
  • Evidencia času, úkonov pre druhú stranu právneho vzťahu (registrovaný model, registrovaný návštevník);
  • Správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a druhou stranou právneho vzťahu;